mahasal1
Irannative
Irannative

تجاوز به دختر ۱۶ ساله در کافی شاپ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تجاوز به دختر ۱۶ ساله در کافی شاپ

تجاوز-جنسی

یک متجاوز بی شرم به اتهام تجاوز به یک دختر ۱۶ ساله در دستشویی یک کافی شاپ، توسط پلیس دستگیرشد.

براساس گزارش پلیس آقای ” آزورمندی ” ۳۴ ساله که پدر ۲ فرزند نیز است و در یکی از گران قیمت ترین شرکت های ” نیویورک ” کار می کرد در پی شکایت در ۱۹ ژوئن مبنی بر تجاوز توسط پلیس در خانه اش بازداشت شد .

پلیس در ادامه افزود آقای ” آزورمندی ” قربانی خود را که به اتفاق دوستانش به کافی شاپ آمده بود، ملاقات کرد.پس از نوشیدن مشروبات الکلی او را به دستشویی کافی شاپ برده و در حالی که قربانی مست بود به او تجاوز کرد.

قربانی پس از شکایت از او به پلیس در گزارش خود گفت: که با او از طریق دوستانش آشنا شده است.

آقای ” آزورمندی ” تا روزمحاکمه در دادگاه، در حبس به سر می برد.

ارسال نظر