mahasal1
Irannative
Irannative

روزه داری انواع بیماران خاص در ماه رمضان ۹۴

روزه داری انواع بیماران خاص در ماه رمضان ۹۴

بیماری خاص روزه داران

 

پرسش و پاسخ در مورد احکام روزه داری و بیماری های خاص در سایت ماه رمضان ۹۴

 

 

==>> ادامه مطلب روزه داری انواع بیماران خاص در ماه رمضان ۹۴ . . .

 

برچسب ها :

کفاره روزه خوری در ماه رمضان ۹۴

کفاره روزه خوری در ماه رمضان ۹۴

کفاره روزه خوری,احکام ماه رمضان

احکام و مسائل شرعی مربوط به روزه خوری عمدی در ماه رمضان ۹۴

 

 

امام باقر علیه السلام فرمودند:

روزه این افراد کامل نیست:  ۱ـ کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند. ۲ـ بنده فرارى تا زمانى که برگردد . ۳ـ  زنى که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند . ۴ـ  فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

 

==>> ادامه مطلب کفاره روزه خوری در ماه رمضان ۹۴ . . .

 

برچسب ها :

احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده

احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده

زن باردار روزه دار,احکام ماه رمضان

احکام روزه ماه رمضان و زنان باردار و شیرده در ماه رمضان ۹۴

۱- چنانچه روزه برای زن باردار و یا حمل او ضرر داشته باشد و یا احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد که خوف ضرر برایش حاصل شود ، روزه گرفتن بر او واجب نیست.

 

==>> ادامه مطلب احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده . . .

 

برچسب ها :