mahasal1
Irannative
Irannative

احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده

احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده

زن باردار روزه دار,احکام ماه رمضان

احکام روزه ماه رمضان و زنان باردار و شیرده در ماه رمضان ۹۴

۱- چنانچه روزه برای زن باردار و یا حمل او ضرر داشته باشد و یا احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد که خوف ضرر برایش حاصل شود ، روزه گرفتن بر او واجب نیست.

 

==>> ادامه مطلب احکام روزه ماه رمضان زنان باردار و شیرده . . .

 

برچسب ها :