mahasal1
Irannative
Irannative

کفاره روزه خوری در ماه رمضان ۹۴

کفاره روزه خوری در ماه رمضان ۹۴

کفاره روزه خوری,احکام ماه رمضان

احکام و مسائل شرعی مربوط به روزه خوری عمدی در ماه رمضان ۹۴

 

 

امام باقر علیه السلام فرمودند:

روزه این افراد کامل نیست:  ۱ـ کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند. ۲ـ بنده فرارى تا زمانى که برگردد . ۳ـ  زنى که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند . ۴ـ  فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

 

==>> ادامه مطلب کفاره روزه خوری در ماه رمضان ۹۴ . . .

 

برچسب ها :